Forfatterne kommer til Løkken 

 
Et andet vigtigt afsæt for kunstnerkolonien i Løkken var det litterære miljø omkring Thomas Olesen Løkken. 15 år forinden havde den tidligere cykelsmed fra Vrå, bosat sig i ”Hannes Hus”, det sydligste i byen, hvor han skabte en nordjysk udgave af Rahbeks ”Bakkehuset” på Frederiksberg, som Erik Larsen så malende beskrev det.  Her tiltrak han en voksende kreds af især forfattere, men også andre interlektuelle som Martin Andersen Nexø, Emil Bønnelykke og ikke mindst Jacob Paludan, som kom til at nære en stor hengivenhed for de lokale malere. Det var også her den unge kunsthistoriker Jan Zibrandtsen, den senere direktør for Skagen Museum (1950-1968), for første gang satte sine ben i Løkken, og det er næppe tilfældigt, at hans signatur kom til at stå under en række af biografierne over Regnbue-malerne i Weilbachs Kunstnerleksikon.  Forfatteren Thomas Olesen Løkken boede her i 20erne og var medvirkende til, at kunstnere søgte Løkken i sommertiden, deriblandt digteren Emil Bønnelycke. Thomas Olesen Løkken flyttede fra Vrå til vesterhavsbyen, der siden hen skulle blive en kunstens mekka, hvor han, som skoleinspektør Peter Ussing Olesen skriver:”drev lidt boghandel, men var også taxavognmand og installerede karbidgas hos folk”. Men så udkom hans roman ”Bonden Niels Hald”, derefter var det forfatterskabet, der blev hans levevej. Der kom en del forfattere og malere i hjemmet på Torvet, og en af dem var maleren Lars Nielsen, som han kendte fra Vrå. Men der kom andre til. det var Erik Larsen og Chr. Valentinusen. siden hen  fik kunstnere som blandt andet Anders Norre, Ejnar Gross, Anders Hune, Ane Brügger og Carlo Wognsen tilknytning til egnen omkring Løkken.  Senere samledes adskellige kunstnere hos ”Konditori Søborg.” Også i farvehandler Ingrid Ørums butik kunne man fra 30erne møde Løkkenkunstnerene.  I en årrække fra 1938 havde man en kunstudstilling i Løkken kaldet ”Regnbuen”, som var med til at skabe interesse om de forskellige malere. Det skete på foranledning af kunsthandler P. Krogh Genser. De havde til huse i den nedlagte redningsstation på Sdr. Strandvej, senere fiskeriauktionen og nu restaurant ”Peter Bådsmand”. Her udstillede mange kunstnere, kendte som ukendte, både egentlige Løkkenmalere og andre, der kom på gennemrejse, blandt andre Asger Jørgensen, senere Asger Jorn. I 1965 stiftedes Løkken Kunstforening på initiativ af Ingrid Ørum. Foreningen, der senere er blevet til Vestvendsyssel Kunstforening, arrangerede i flere år betydelige kunstudstillinger i Løkken.
 
Oversigten: klik her >>>
 
 
KRAFTnewmedia.dk