Titel: Lars Nielsen
- som vennerne huskede ham
 
Forfatter: Erik Damgaard Rasmussen
 
Mindebogen om maleren Lars Nielsen er blevet til gennem interviews med en kreds af hans venner, der med glæde lukker op for mange gamle minder, lyse som mørke.
 
Sider :50
 
Udgiver: Hirtshals  Kommunes Kunstudvalg
 
Tryk: Martensens Bogtrykkeri, Hirtshals
 
Kunstlitteratur: klik her >>>
 

 


KRAFTnewmedia.dk