Titel: Kulør på Nordjylland - Løkken-Blokhus
 
I 2004 åbnede Dronninglund Kunstmuseum sæsonen med udstillingen "De satte kulør på Nordjylland".
Denne udstilling havde sit idémæssige udspring i Helge Qvistorffs bog af samme navn. Heri beskrives malerkunsten i Nordjylland gennem de sidste 150 år.
Udstillingen viste sig at have meget stor publikumsinteresse.
 
Udgiver: Dronninglund Kunstcenter
 
Tryk: Novagraf A/S Aalborg
 
Kunstlitteratur: klik her >>>
 

 
KRAFTnewmedia.dk