Titel: Løkkenmalerne
 
Forfattere: Villy Dall og Peter Ussing Olsen
 
Da Løkken blev et kendt badested i 1920'erne, kom kunstnere til byen og fandt her et spændende miljø. Flere af dem udstillede i "Regnbuen" - det gamle redningshus.
To af kunstnerne voksede op i Løkken: Erik Larsen og Chr. Valentinusen. Andre var tilflyttere: Anne Brügger, Lars Nielsen og Anders Norre,Tjek Jerne og Carlo Wognsen var her kortere eller længere tid. Asger Jorn kom her gennem flere år og fik en sommer Ejler Bille med. Mange andre kunne nævnes. Kun disse få omtales her. De repræsenterer en epoke i nordjysk malerkunst.
Udgiver: Løkken Museum, 1994
23 sider/illustreret (nogle i farver)
Udgivet i forbindelse med museets Påskeudstilling 1994
 
Kunstlitteratur: klik her >>>
 
 
 

 


KRAFTnewmedia.dk