Odden og Willumsen

 

Herregården Odden lå allerede i 1400-tallet på en banke, omgivet af voldgrave og en sø, heraf navnet. De fredede bygninger fra 1500-tallet blev restaureret i 2006-09 og rummer en stor samling af J.F. Willumsens værker. I den nyrevoverede hestestald vises en udstilling om Oddens historie gennem 500 år. I herregårdens gamle køkken serveres kaffe, the og frisk bagværk.

Odden er Danmarks nordligste herregård. Oprindelig lå den på en banke som på en odde, omgivet af voldgrave, vandløb og en sø.
Odden var i skiftende adelsslægters eje indtil 1743 og havde store jordtilliggender, mange fæstebønder og gårde under sig. Efter reformationen tilfaldt Mygdal Kirke Odden, fra denne tid stammer muligvis det store patriarkalkors på bygningens sydside.
I 1600-tallet udgjorde bygningerne et firfløjet anlæg omkring en lukket gårdsplads, men i begyndelsen af 1800-tallet blev den nordlige fløj nedrevet, bygningernes kamtakkede gavle blev fjernet og en lille bygning til folkeholdet føjet til.
 De to endnu bestående, hvidkalkede fløje med det høje røde tag stammer fra 1500-tallet, men blev omkring 200 år senere ombygget i det indre. Den fredede bygning blev gennemgribende restaureret i 2007-2009. Ved restaureringen fandt man rester af en kalkmaleridekoration fra c. 1520-1540.

Om samlingen
Samlingen viser alle sider af Willumsens virke gennem et langt liv, fra barnetegningerne til det sidste, ufuldførte maleri. Den giver et indblik i tilblivelsen af flere af hans mest berømte værker, deriblandt ”Bjergbestigersken”, ”Badende børn” og ”Efter Stormen”.
 Willumsen forberedte sine store værker gennem utallige forstudier, tegnede dem op i fuld størrelse og malede dem undertiden to gange. Den første udgave kaldte han for en generalprøve.
 Hans anden hustru, Edith, var model for ”Bjergbestigersken”. Willumsen portrætterede hende mange gange både i maleri, skulptur, tegning og grafik. Også hans samleverske gennem de sidste 28 år af sit liv, den franske danserinde Michelle Bourret, var model for en lang række portrætter og figurbilleder.
 Mange af samlingens værker er arbejdsnotater, der lå gemt i Willumsens atelier i København. Efter hans død blev de erhvervet af Victor Petersen (1918-2002) og hans hustru Kirsten Petersen. De oprettede i 1969 et kongeligt konfirmeret fond, og overdrog i alt 1400 malerier, skulpturer, tegninger, grafik og keramik til fondet.
 Med støtte fra fonde og Fæstebondeforeningen erhverves stadig nye værker til samlingen.

Om Victor Petersen
Victor Petersen (1918-2002) blev født i Brørup i sydjylland, og voksede op med en enlig mor i meget beskedne kår. Han ville være journalist og blev som ung medejer af et mindre trykkeri og lokalblad i Middelfart. Da det under krigen blev røbet, at han trykte illegale blade, måtte han flygte til Sverige.
 I 1945 vendte han hjem og købte året efter for en mindre erstatning fra Frihedsfonden en lokalavis på Mors med blot 100 abonnenter. Her mødte han sin kommende hustru, Kirsten Petersen, med hvem han fik seks børn. Efter en tid som medejer og redaktør af en avis i Svendborg erhvervede han Ribe Stifts Tidende og avisens trykkeri.
 I Ribe grundlagde han Willumsen-samlingen og viste den fra 1969-1981 offentligt i Ribes gamle tekniske skole, indkøbt og indrettet til formålet. I længden blev dette dog for kostbart, og de mange værker måtte opmagasineres.
I 1988 erhvervede Victor Petersen og hans hustru Odden og genåbnede året efter samlingen for offentligheden. De sidste år af hans liv var koncentreret om Willumsen-samlingen, der blev hans livsværk.

 
Besøg Odden: klik her >>>
 
Kultur og historie: klik her >>>
  

 

 
KRAFTnewmedia.dk