Det stormomsuste Rugbjerg Fyr

 
Rubjerg Knude ligger ved Vesterhavet, hvor man oplever naturkræfternes voldsomme spil. Blæsten får sandet til at fyge og klitten til at vokse og dække fyr og huse, mens havets rasende æder sig ind i klinten, og måske om føje år tager fyret som dets havoffer.
Da man i 1900 opførte fyret havde man næppe forestillet sig, hvilken turbulent skæbne det vil få. Allerede i 1920’erne havde man problemer med sandflugt, og i 1968 måtte man opgive kampen mod sandet.
Knuden er den højeste og vildeste del af Lønstrup Klint. Klinten er 15 kilometer lang og går fra Lønstrup i nord til Løkken i syd, og ved knuden når klinten op i 70-90 meters højde, mens den ellers ligger i 30-50 m højde. 
Det er mennesket, der har skabt den store klit ved Rubjerg Fyr. Man har gennem mange år dæmpet sandets bevægelse ved at sætte små grangrene ned i sandet. Når de så blev dækket af sand, satte man nye ned og på den måde voksede klitten. Man stoppede med sanddæmpningen i 1994 og nu er klitten blevet ca. 20 m lavere og er en vandreklit, der vandrer mod nordøst. Men i 2005 begyndte man dog igen med sanddæmpning foran fyret, så klitten vil formentlig igen vokse. 

Ved Rubjerg Knude finder du Danmarks største krat af havtorn. Denne busk med sine mange torne og orangefarvede frugter skaber de ideelle forhold for mange fugle, der her finder føde og bygger rede.

Danmarks Naturfond har overtaget de 11 hektar af Rubjerg Knude nord for Løkken, for at sikre, at naturen alene råder her på dette forblæste sted.
En del af ejendommen ligger allerede ude i havet - og fyret, der ligger ved den nordlige grænse af arealet er for længst forladt, og ved at fyge helt til i sand.
I forbindelse med med tur til Rubjerg Knude er det værd at besøge Strandfogedgaarden, der viser en udstilling om Rubjerg Knudes kultur- og naturhistorie.
Den er oprindelig en gammel degnebolig til Rugbjerg kirke, der drev gården som landbrug og boden samtidig var strandfogeden, der skulle tage hånd om ilanddrevet gods og holde vagt, når der var risiko for strandinger.
Godset fra stranden blev solgt på auktioner på Strandfogedgården.
 
Kultur og historie: klik her >>>
 

  

 

 
KRAFTnewmedia.dk