Se mere: >>>   Se mere: >>>   Se mere: >>>   Se mere: >>>   Se mere: >>>
       
Se mere: >>>   Se mere: >>>   Se mere: >>>   Se mere: >>>   Se mere: >>>

 


 

Chr. Valentinusens barndomsland
- kunsten og kærligheden til Løkken

 
Chr. Valentinusen blev født i Løkken, hvorfor hans motiver ofte var scener med fiskere fra stranden i den nordjyske vesterhavsby - med det smukke og til tider dramatiske landskab. Man han malede også motiver fra naturen og dagligdagen på landet.

Chr. Valentinusen (1903-1984) var en central skikkelse i det blomstrende kunstneriske miljø i byen i 1930’erne, hvor ”Regnbuen” blev etableret og hurtigt blev Vendsyssels kunstby, hvor han udstillede sine karakteristiske arbejder med fiskermiljø og bondeland.

Løkkens svar på Skagen
Danske kunstnere, det være sig malere som forfattere fik øjnene op for Løkken, fordi de blev tiltrukket af lyset, farverne og den storladne natur omkring byen.
Hurtigt opstod der en forholdsvis en stor kunstnerkoloni af malere. Det var sandhedssøgende friluftsmalere, inspireret af fransk kunst.
Det blev til de store billedfortællinger, hvor fiskerne portrætteres under alle former, og dermed overhalede Løkken sit modstykke Skagen.

Løkkenmalerne
Et møde mellem Chr. Valentinusen, tegnerne Erik Larsen, maleren og tegneren Lars Nielsen endte med etableringen af den lokale kunstnergruppe ”Regnbuen”, der knyttede dem sammen ved livslange venskaber.
De kaldte sig ”Løkkenmalerne”, og kernetroppen blev efterhånden til en halv snes medlemmer, hvoraf der var to kvindelige kunstnere, maleren og billedhuggeren Ane Brügger og maleren Tjek Jerne.
I 1935 mødte han maleren Asger Jorn, der var gift med Kirsten Lyngborg, datter af byens jordmoder. I 1939 udstillede de sammen på ”Regnbuen” hvor han udstillede 6 abstrakte malerier, og i 1942 ferierede de sammen med deres familier i Nr. Lyngby i 1942, hvor han tegnede Asger Jorn.

Løkken opland
I 1938 flyttede Chr. Valentinusen med familien til København, hvor de  bosatte sig på Borgskrivervej i Bispebjergkvarteret. Men hver sommer vendte han hjem til Løkken, og tog på malerekspeditioner i omegnen af Løkken.
Her fordybede han sig i motiver fra Løkken, og det nære landskab med kysten og Vesterhavet med den store himmel.
Han malede fiskermiljøet på godt og ondt ved Løkken, og som gjorde at Chr. Valentinusens udviklede sit maleriske udtryk, og fik sit gennembrud der gjorde, at hans billeder blev et "folkeeje" - dem som alle genkender. Men det faldt ikke i god smag på paranasset med denne folkelige maler,  men han forblev realismens og naturalismens maler, og dermed banebrydende for den såkaldte vitalisme, der kom som et sundt oprør mod symbolismens "tankespind", der i et større perspektiv blev provinsens eller landets opgør med hovedstaden og storbyen.

Maleremåde
Chr. Valentinusens maleri af fiskermiljøet i Løkken udtrykker en spontan og stærk male- og sommerglæde.
Forgrundens er bygget op med fiskere med farvemættede strøg, der gengiver stranden med fiskere og deres fiskefartøjer, og i baggrunden har han malet havet og himlen med skyer i mere udflydende vandrette strøg og farver, men i samme nuancer.
Horisontlinjen er højt placeret i billedet, hvilket levner plads til at give himlen hovedrollen, som viser en smuk sommerhimmel med klare blå farver og skyer, hvor de blå farver anes igennem og spejler sig i havet.
På denne måde har Chr. Valentinusen fanget den særlige stemning, der er ved landsdelen med dens høje lys.

Han malede på en smuk sommerdag inde i landet, hvor de centrale motiver er baggrunden med de bløde bakker, og hvor forgrunden er bygget op med  piger og karle i høsttiden, hvor det specielle nordjyske lys og planterenes farveflor går i et.
Med det vibrerende lys og stærke farver er Chr. Valentinusens tydeligt inspireret af den franske impressionisme, en stilretning som opstod i slutningen af 1800, hvor kunstnerne forsøgte at fange det hurtige og visuelle indtryk af lys og farver på stedet frem for en detaljeret gengivelse af objekter inde i atelieret, som ellers tidligere var kutyme.

Iscenesat
Modsat maleren Chr. Valentinusen, skal man ikke forledes til at tro, at skagenmalernes arbejder var ægte reportage-motiver, som beretter om fiskernes sandfærdigt liv, men var opstillede motiver, men selv om malerne gjorde meget ud af at berette om de nære forbindelser og venskaber, de havde med lokalbefolkningen var virkeligheden en anden. Der var nærmest et arbejdsgiver - arbejdstager-forhold mellem de to grupper, for malerne betalte de lokale en skilling for at stå model for dem – jo mere usle, vejrbidte og handicappede de var, desto bedre motiv på lærredet.
For Chr. Valentinusen vedkommende malede han det, som han så, det var på havet, på stranden og i havstokken. Altså et veldokumenteret billede af fiskerne og deres daglige, og ofte farefulde arbejde.

Tag på en tur i Chr. Valentinusens Land
Vi vil gerne invitere dig på en tur rundt i Chr. Valentinusens barndomsland, hvor du får fortalt om fortællinger og værker men også om det landskab, hvor han voksede op, og som fortsat ligger omkring Løkken, for det skal du se.
Du skal se Chr. Valentinusens hjem, hvor han havde sit atelier. Så fortsætter vi til Furreby med sin romanske kirke, herfra op de bakkede landskaber til Børglum Kloster. Herfra  til Rugbjerg Knude så til Nr. Lyngby og sluttelig til Vraa Højskole, som i 1980 havde arrangeret en udstilling med  Chr. Valentinusens arbejder.  Han var på det tidspunkt syg og deltog ikke i ophængningen og så ikke udstillingen. Chr. Valentinusen døde i 1984.

Turen er på ca. 10 km, hvorfor vi opfordrer til, at alle har gode travesko og medbragt en picnic-kurv til turen.
Om sommeren er der mulighed for at deltage på en bustur med afgang fra Løkken kl. 13.00 med hjemkomst kl. 18.00. Her spises der på Strandhotellet kl. 19.00 inden der er alsang på Torvet kl.19.00.

 
Kultur og historie: klik her >>>
 




 

 

KRAFTnewmedia.dk