Billede på vej
 

Jens Thise (1868-1955), forfatter

 
Jens Thisen, forfatter, pseudonym for Jens Madsen Møller, født i Thise 16.08.1868, død samme sted 25.01.1955.

Slægten
Forældre: gårdejer Mads Christensen (1825–1902) og Marie Jensdatter (1835–1899). Navneforandring fra Madsen til Møller 18.05.1905, gift 14.04.1893 i Thise med Marie Charlotte Ovesen, født 1.1.1866 i Thise sogn, 14.09.1945 samme sted, datter af gårdejer Ove Sørensen (1823–1901, gift 2. gang med Dorthea Marie Pedersen, 1844–1909) og Karen Marie Jensdatter (1833–1869).

Biografi
Trods tidligt vakte litterære interesser forblev Thise ved landbruget og overtog 25 år gammel sin fødegård. Efter endt skolegang besøgte han gennem flere vintre sognets aftenskole og kom 1892 på Stenum højskole. I øvrigt havde han skaffet sig uddannelse ved læsning på egen hånd. Stærkt påvirket af en bedstefars livlige fortællinger og af hjemegnens rige sagnverden begyndte han i ungdomsårene at skrive, men først 1904 udkom hans første bog Niels Klinker, en række lunerige beretninger om en omstrejfer og original. Bogen er skrevet på egnens dialekt for hvis skønhed og udtryksfuldhed Ove Grønborg havde åbnet den hjemstavnsbundne forfatters øre.
Med sin debut vandt Thise en stor læserkreds i landsdelen der vedkendte sig skildringens gyldighed. Thises næste bog Mosekongens Brud, 1906 var skrevet på rigsdansk og vakte mindre opmærksomhed, men da han i Niels Klinkers Saga, 1910 vendte tilbage til dialekten havde han atter et lydhørt publikum. Nu fulgte Per fra Mosen, 1911, Bliksmedens Nytaarsgilde, 1915, Solhverv, 1918 og endelig Thises hovedværk, en fire binds roman om vendsysselsk bondeliv Sognefogdens Pigebørn, 1918, Sognefogdens Svigersønner, 1919 og Livet i Sognefogedgaarden I–11, 1922–1923. Denne vor litteraturs omfangsrigeste roman på dialekt giver en række træfsikre billeder af livet i Vendsyssel og adskillige typeskildringer af blivende værdi. Bogen er blevet solgt i flere oplag og senere af forfatteren oversat til rigsdansk. Efter sognefogedbøgerne er fulgt en lang række fortællinger og digte, Sol og Graavejr, 1920, Det døde Punkt, 1924, Smørkræmmeren. Thise Marked, samme år, List og Lune, 1926, Gløder fra Arne og Esse, 1932, Stejle Viljer, 1941 samt to digtsamlinger, Muld og Mæle, 1935, Slægt og Stavn, 1940 og omkring et dusin komedier som er blevet opført af dilettanter over hele landet, især dog i Nordjylland. 1943 udkom Fra Barndommens Land, første del af Thises erindringer der afsluttedes med et femte bind 1951 – Thise er vendelboernes digter frem for nogen, en folkelig forfatter der ved sit nøje kendskab til hjemstavnen og dens folk, sit lune og sin medfølelse har givet værdifulde bidrag til forståelse af denne landsdels egenart.

Udnævnelser
Ridder 1938.

Ikonografi
Fire tegn. af Lars Nielsen.

Bibliografi
Udg. Fortællinger I-X, 1946.
Kilder. Erindr. I-V, 1943–51.

Litteratur
Thomas Olesen Løkken i Den nye litteratur VI, 1929 215–22. Jul Plesner i Højskolebladet 1935 600 f. Peter Chr. Pedersen: vendsysseldigteren Jens Thise, 1938. Hus og hjem 13.06.1940. Knud Sønderby i Landet 26.09. samme år. Vendsyssel Tidende 11.08.1948 og 25.01.1955. Papirer i Kgl. Bibliotek Levnedsberetning i ordenskapitlet.
 
Jens Thise er begravet på Thise Kirkegård: klik her >>>
 
 
 
Forfatterne: klik her >>>
 
 
KRAFTnewmedia.dk