Robert Storm Petersen (1882-1949), forfatter

 

Robert Storm Petersen, Storm P., 19.09.1882-06.03.1949, dansk tegner, maler, forfatter og skuespiller.

Han var stort set selvlært, og hans tegninger tog tidligt et publicistisk sigte, hvor jugndstilen brydes med den moderne amerikanske bladtegnings uskolede tegnestil. Fra 1903 leverede han tegninger til tidsskriftet Jakel og fra 1906 til Ekstra Bladet. Sideløbende hermed optrådte han 1903-09 i biroller ved først Casino og siden Dagmarteatret I København, og han indtog hovedroller I Ole Olsens tidligste spillefilm.
 
Parallelt med maleriet udviklede Storm P. en egen tegnestil, der med engagementet ved Ekstra Bladet tiltog i samfundskritisk retning. Som en programerklæring gjorde han i tegningen Første og anden Ophængning (1909) radikalt op med tidens romantiske kunstsyn.
Med samme oppositionslyst satte han magtens repræsentanter over for selvmorderen som en provokerende samvittighedstest for beskueren. Tilsvarende tilbageviste han vittigt den moderne tidsalders fremskridtstro som en illusion. Hans første tegnede Opfindelser (1910) opstod således som en parodi på samtidens forgabelse i teknikkens landvindinger.
I 1913 skabte han den første originale danske tegneserie,De tre smaa Mænd og Nummermanden; seriens figurer var også hovedpersoner i de første danske tegnefilm (1919-23).
Uden for teatrets etablerede scene fandt Storm P. i kabaretten Edderkoppen (1914-18) en platform til at udvikle sine egne sceniske figurer. Hans optræden havde form af monologer, hvori han typisk søgte at give et isoleret individ liv gennem en original opvisning af selvgroede gloser og livsvisdom, således i fx 13 Øre — alt iberegnet (1915).

Storm P.s produktion er opgjort til ca. 150 malerier og ca. 60.000 tegninger, heraf talrige bogillustrationer. Hovedparten af disse arbejder findes på Storm P.-Museet, der åbnede 1977 ved Frederiksberg Runddel i København.

 
Robert Storm Petersen er begravet på Frederiksberg Ældre Kirkegård.
 
Besøg museet: klik her >>>
 
Forfatterne: klik her >>>
 


 
KRAFTnewmedia.dk