Børge Mikkelsen (1906-1959), forfatter

 

Slægten
Børge Mikkelsen blev født 07-08-1906 i Lønstrup og døde 13.03.1985 i København. Forældre, fisker Jørgen Mikkelsen og Petra Marie Andersen.

Han debuterede med gamle og nye sømandssange. Som forfatter kom han med romanen ”Tre slags folk” og fem romaner samt 15 populærer maritime drengebøger i 1940'erne, og så bogen om drengen fra læsø, Niels Ørtoft, der blev konge på en sydhavsø. Hertil noveller og artikler om livet til søs.

Offentlige hverv
Han gik i land I 1939, og fik ansættelse ved Københavns Havnevæsen som brobetjent på Langebro

Under navnet Mike var han kendt af søfolk over det meste af verden
efter at have sejlet i mange år, og blev derfor valgt som Søfartsklubbens service- og kontakt mand, hvor han gjorde et stort stykke arbejde for såvel danske som udenlandske søfolk

Søfartsklubben i København var en selvejende institution, stiftet den 10. januar 1940 af søfartsinteresserede. Den fik adresse i Peder Skramsgade 23 og flyttede i 1943 i Nyhavn 63, der da førte navnet Søfartens hus.

Formålet er at skaffe de søfarende, der ikke har et hjem her i byen, et uafhængigt og neutralt opholdssted, hvor de kan tilbringe deres fritid under opholdet i København.
Klubben udgav materiale om begivenheder i byen, arrangerede sportskampe og hjalp med alle kulturelle og sportslige opgaver for udfyldelse af søfolkenes fritid i København.
Klubbens virke ophørte en gang efter 1975.
Den sidste årsberetning, der blev indleveret til Søfartens Bibliotek, er fra 1954. Det var en tv-udsendelse  fra den 05.12.1955 om klubbens leder der var Børge Mikkelsen.

I over 20 år stod han som vært for den ugentlige udsendelse til søens folk over kortbølgeradioen.

Legater
I 1958 modtog han Kaptajn H.C. Lundgreens Legat, der var en litteraturpris, der blev oprettet i 1941, som blev tildelt danske forfattere og andre, der gennem deres virksomhed har bidraget til at øge interessen hos ungdommen for sølivet.

Bibliografier

Mikkelsen, Børge (Udg.): Sømandssange, gamle og nye, (1941, digte Mikkelsen, Børge: Tre Slags Folk, (1944, roman)

Mikkelsen, Børge: Jørn Havbo atter paa Farten, (1944, børnebog)

Mikkelsen, Børge: Jørn Havbo blandt Smuglere, (1944, børnebog)

Mikkelsen, Børge: Jørn Havbo gaar til Søs, (1944, børnebog)

Mikkelsen, Børge: Jørn Havbo i Kystpolitiets Tjeneste, (1944, børnebog)

Mikkelsen, Børge: Jeg vil gøre alt for dig, (1945, roman)

Mikkelsen, Børge (Udg.): Frøslevhumor, (1946, humor)

Mikkelsen, Børge: Jørn Havbo vender hjem, (1947, børnebog)

Mikkelsen, Børge: Pigen fra Piræus, (1947, roman)

Mikkelsen, Børge (Udg.): Skipperhistorier, (1948, humor)

Mikkelsen, Børge: Drengen fra Havet, (1949, børnebog)

Mikkelsen, Børge: Vi så et land, (1949, roman)

Mikkelsen, Børge: 26 år i sømandens kølvand
fra 1976 på forlaget Erichsen

 
Børge Mikkelsen's aske blev spredt over Kattegat.
 
 
 
 
Forfatterne: klik her >>>


 
KRAFTnewmedia.dk