Erling Kristensen (1893-1961), forfatter

 
Slægten
Jensen Kristensen, Christen Erling, forfatter, født  09.06.1893, død 25.06.1961. Han kom til verden på Holte hede, Tolstrup sogn, Vendsyssel, død i Skagen, begravet Viborg kirkegård.  
Han tilbragte sin barndom i Vendsyssel under stadige flytninger fra gård til gård, hvor faderen fandt arbejde.

Biografi
Som syttenårig kom han i mekanikerlære i Vrå hos Thomas Løkken, hvis værksted han senere overtog. Med sin baggrund i et fattigt landarbejdermiljø i Vendsyssel skildrede han i en række realistiske, pessimistiske romaner gennem årene 1927-1936 samfundets brutalisering og civilisationsudvikling i økonomiens og ideologiernes store krisetid omkring 1930rne.
Tillid til naturen, men en kraftig skepsis ved menneskenaturen styrer den grumt satiriske debutroman Støtten (1927) om strugglerens vej til magten. Støtten er en forbitret skildring af en midaldrende ungkarl der snyder sig til gård og kone ved løgn og forstillelse.
Bogen vakte opsigt og forargelse ved sin konsekvente holdning, den ville demaskere tidens bonderomantik som den for eksempel var repræsenteret hos Thomas Olesen Løkken. Bogen anslår forfatterskabets hovedmotiv, den private ejendomsret der forgifter et menneskes sind og lader alt fællesskab gå under.
I den næste roman Byen mellem to Taarne, 1928, findes et selvbiografisk islæt i skildringen af den kunstmalende maskinsmeds nederlag over for provinsbyens fordomme, nabo lurer på nabo for at ingen skal vove at rage op. Stærkere står Stodderkongen, 1929 der skildrer et landsbyproletariats forsøg på at stå sammen til fælles bedste. De bygger et dige og indvinder jord, men med de forbedrede kår kommer mark- og skelstridigheder, sammenholdet var ikke styret af et fælles mål men af privat vindelyst.
Den romantiske drøm om at vende tilbage til landsbyens nære liv spidder Erling Kristensen i Ler, 1930 hvis centrale skikkelse er fantast, praler og svindler. Hans usædvanlige evne til at skildre menneskelig forløjethed og social elendighed og til at føre analysen konsekvent igennem ses også i hans næste bog Kværnen maler, 1932 hvor han vender tilbage og uddyber sit billede af bonden med jorden som spekulationsobjekt og de himmelske magter forsikret i Indre mission.
I romanerne Drejers Hotel, 1934 og Menneske mellem Mennesker, 1936, flytter Erling Kristensen til beskrivelser af provinsbymiljøer. Den første er en egentlig kollektivroman om hverdagsgemenhed på et lille provinshotel (modellen var Beiers hotel i Aalborg) holdt sammen af personalets groteske bestræbelser for at hindre ejeren i at more sig ihjel, måske hans bedste bog, ihvertfald den der vakte den voldsomste forargelse. Efter en pause vendte Erling Kristensen i efterkrigstiden tilbage. Forfatterskabets krast social-realistiske holdning, som var dets egentlige styrke, er blevet mildnet. Et par bøger om jagtliv og fiskeri, for eksempel Jagtminder, 1949, viser hans drejning mod 50ernes interesse for "gammellivet" i Martin A. Hansens ånd. Radioromanen Misvækst, 1952 og en række mindre fortællinger, for eksempel novellesamlingen Den sidste færge, 1954 (forøget udgave 1966) blev bedre modtaget og hurtigere glemt end de kraftfulde ungdomsværker.
Erindringsbogen Mens vindrosen blomstrede, 1953, bør dog huskes. Erling Kristensen har desuden skrevet en række essaysamlinger hvor han viser sig som en fin naturskildrer, for eksempel I ledtog med livet, 1953 og Digte udgivet efter hans død 1963.
 
Erling Kristensen er begravet på Viborg Kirkegård
 
 
 
 
Forfatterne: klik her >>>
 
KRAFTnewmedia.dk