Hjalmar Havelund (1915-2007), forfatter

 
Biografi
Hjalmar Havelund, redaktør, forfatter og journalist, født 19.10.1915, død 21.02.2007.
Blev i 1969 gift med kongelig operasanger Edith Brodersen til hendes død i 1979, de er begravet på Hellerup Kirkegård.
Han blev født i Revninge ved Kerteminde, men boede i mange år i det indre København. Hjalmar Havelund var med i den første bestyrelse i Foreningen Skånsk Fremtid, hvor han altid spredte fynsk lune omkring sig. Da foreningen holdt sin første julefrokoster i Toldbodgade ved Nyhavn i 1993, var Hjalmar Havelund det festlige midtpunkt i rollen som toastmaster.

Uddannelse
Hjalmar Havelund blev fra 1934 uddannet som journalist på Fyns Tidende (1872-1979), og efter ansættelse nogle år ved andre aviser fandt han sin blivende plads som mangeårig skattet medarbejder ved Berlingske Tidende (1948-1982), hvor han især blev kendt for sine finurlige interviews. Hjalmar Havelund var med årene blevet så meget københavner, at han kun nødigt bevægede sig uden for de gamle volde fra før 1855. Det var derfor lidt af en undtagelse, at hans 80-års fødselsdag i 1995 blev fejret i en af de moderne restaurationer nær Tivoli. Ved den lejlighed fik man et levende indtryk af, hvor mange venner og arbejdskolleger Hjalmar Havelund havde. Han stod op i flere timer for at hilse på de til strømmende gratulanter, som alle blev modtaget med samme venlighed. Ved 90-års dagen i 2005 blev der skrevet smukke fødselsdagshilsner i aviserne, ikke mindst i hjemstavnens fynske.

Værker
Blandt den vennesæle Hjalmar Havelunds bøger bør især nævnes Min fynske landsby fra 1995, der er én stor kærlighedserklæring til barndommens fynske virkelighed, og som tillige kan anskues som et vægtigt etnografisk studie, der belyser levevilkårene for den danske landbefolkning i begyndelsen af 1900-årene.
 
Hjalmar Havelund er begravet på Hellerup Kirkegård
 
 
 
 
Forfatterne: klik her >>>

 

 
KRAFTnewmedia.dk