Oscar Herschend, maler (1853-1891)

 

Slægten
Herschend, Oscar, 1853-1891, maler. Født 06.01.1853 på Herschendsgave ved Skanderborg, død 26.01.1891 samme sted, begravet i Vedslet. Forældre: Stamhusbesidder, kammerråd Peter H. til Herschendsgave og Emilie Fischer. Gift 22.12.1887 i København med Julie Johanne Nielsen, født 1865, død januar 1902. Ægteskabet opløst.

Biografi
Oscar Herschends virksomhed som maler blev kortvarig og er endnu kun sparsomt oplyst. Han var en af de malere, som i 1870erne søgte ny inspiration i de mindre kendte egne af Danmark. Han lærte sig at mestre skildringen af de øde, træløse klitlandskaber, der er så forskellige som vel muligt fra landskabskunstens traditionelle motiver, de sjællandske og østjyske bøgeskove.
Hans foretrukne egne var Blåvandshuk, Skagen og det nærliggende Råbjerg Oscar Herschend har især arbejdet med gråvejrshimlen, og hans landskaber ejer en umiddelbar friskhed, sålænge de beholder skitsens form. Derimod gør en vis usikkerhed sig gældende i hans komponerede udstillingsbilleder, hvor motiverne gentages i nye kombinationer, og landskabet iklædes staffage. Af auktionskatalogerne fremgår, at han bl.a. også har malet ved Silkeborg, Skanderborg, Seis Hede, Pårup Hede, Kerteminde, Fredensborg, Asnæs og Refsnæs, foruden i Göteborgs omegn og Uddevalla, så han må have rejst ganske meget. I foråret 1886 var det hans hensigt at rejse til Paris i længere tid for at uddanne sig, men det synes ikke at være lykkedes.

Uddannelse
Uddannet murer; Kunstakademiet København., almindelig forberedelse klasse som bygningselev, oktober 1870, fortsatte som maler, forlod Akademiet oktober 1874.

Rejser og udlandsophold
Göteborg, Uddevalla og Paris

Stillinger og hverv

Stipendier og udmærkelser

Udstillinger
Charlottenborg Forår 1880-86, 1888; Kunstnerforeningen af 18. november, 1882; Nordisk Kunstudstilling, København, 1883, 1888. Auktioner: København 24.11.1885; Charlottenborg 13.10.1888; Hotel Phoenix 01.04.1890.

Værker
Fra Stensbøllegaard (1875, tidligere Aalborg Museum); Både på Sønderstrand (september 1878, Skagens Museum); Skagens Strand (september 1878, samme sted); Stille gråvejrsdag ved Vesterhavet (1882); Gråvejrsstemning i klitterne på vestkysten af Jylland (1882, Blåvandshuk Egnsmuset); Redningsbåden på vej gennem klitterne (1882, samme sted, gentagelse af et udstillingsbillede fra 1881, gentagelse 1886 samme sted); Klitlandskab med staffage, motiv fra Raabjerg Knude (udstilling 1884, skitse 1883 i Blåvandshuk Egnsmuseeum); Fra Vestkysten af Jylland (1887, tidligere Aalborg Museum); Skagens Sønderstrand (1889); Fiskerhuse, Skagen (1889); Landskab, Thy (Ribe Kunstmuseum; grafik i Kobberstiksamlingen.

Litteratur
Karl Madsen: Skagens Malere, 1929, 81f; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983, 74, 178, 187.

Signatur:

 
Kilde: Weilbach
 
 
 
Blokhusmalerne: klik her >>>


 
KRAFTnewmedia.dk