Harald Giersing (1881-1927), maler

 
Slægten
Harald Giersing (HG) er født den 24. april 1881 i København, og døde 15. januar 1927. Forældre: Grossist N.P. Giersing (1852-1921) og Ida Sophie Margrethe Giersing, født Wilde, (1857-1904). Søstrene, Ida (gift Hofman-Bang), Bodil og Anna (gift Hauberg), fødes henholdsvis i 1883, 1885 and 1887, modeller for mange af HGs malerier.

Biografi
Harald Giersing voksede op i et kultiveret, kunstinteresseret grossererhjem på Frederiksberg. Med studentereksamen og filosofikum, fire frustrerende år på Kunstakademiet og to år hos Kristian Zahrtmann (1904-06) var han godt rustet til at påtage sig den rolle som fører og fornyer i dansk kunst, han skulle indtage fra omkring 1910.
Giersing formulerede allerede i 1906 en æstetisk kunstopfattelse, der skulle være basis for et moderne billedmusikalsk maleri hinsides den foregående generations naturefterligning og fortællende maleri. Som vennen Sigurd Swane søgte han løsningen på tidens kunstneriske misere i det moderne franske maleri, først hos Poul Gauguin og under et ophold i Paris 1906-07 hos Paul Cézanne, neoimpressionisterne og fauvisterne.  
Med den hjemførte maleteknik, først punkter og siden brede strøg og kraftige konturer, malede Giersing især model- og figurbilleder. Hans summariske malemåde vakte forargelse, og særlig hovedværket Paris' dom (1909, Statens Museum for Kunst) med nøgne kvinder omgivet af fede, mørke konturer satte sindene i kog. På skrift var han lige så kompromisløs, så efter publicering af nogle få artikler var han i 1910 kendt som den unge kunsts enfant terrible.
Harald Giersing holdt livet igennem fast ved sine modernistiske idealer. Det kunstneriske slag skulle slås på lærredet — motivet som sådant var mindre væsentligt — og forandring var et ufravigeligt krav. Han ændrede løbende stil, undertiden fra billede til billede, og skiftede ubesværet mellem det afdæmpede og det aggressive udtryk. Hans valg af motiver og tilgangen til dem var dog ret konstante. De portrætlige billeder, altid med familie og venner som modeller, der gerne er fremstillet som indadvendte, selvberoende personer, er sjældent portrætkunst i egentlig forstand, idet den individuelle karakterisering er underordnet.
Ved siden af billeder malet efter reproduktioner af Tizian og El Greco malede han 1917-18 en række fodboldbilleder efter fotografier, bl.a. Fodboldspillere. Sofus header (1917, Aarhus Kunstmuseum), og omkring samme tid også balletbilleder efter optagelser af tidens russiske balletstjerner. Fra 1912 malede Giersing som i de unge år ude i landet. En række af hans smukkeste skovinteriører er malet ved Sorø 1915-16.
Siden fandt han motiver omkring Furesøen, og somrene 1919-25 tilbragte han i Svanninge på Fyn med hustruen, maleren og skuespilleren Besse Giersing (1896-1944), datter af maleren Fritz Syberg. I Svanninge malede han landevejene og kirkegården. Kompositorisk er landskaberne og skovbillederne nært knyttet til den naturalistiske tradition i nederlandsk maleri og i dansk guldalder. Giersing, der døde under en influenzaepidemi, arbejdede på bevidstheden om, at naturen ikke kan gengives, men kun skabes som et billede. "Naturen er intet, billedet af den alt", som han udtrykte det i en aforisme fra 1917.
Giersing indså tidligt vigtigheden af, at unge kunstnere sluttede sig sammen for at udstille med vægt. Han var hovedmanden bag udstillingen "Ung dansk Kunst" i 1910, der gav ham hans eget gennembrud og lagde grunden til sprængningen i 1915 af Den frie Udstilling, der førte ti Grønningens dannelse, hvor Giersing også var med.
Harald Giersing var i perioder en flittig skribent, og bl.a. i tidsskriftet Klingen 1917-18 stod han frem som modernisternes fører. Hans virksomhed som lærer for hen ved 100 elever gennem årene fik kun begrænset betydning, men hans kunstneriske eksempel, såvel hans maleri som hans kompromisløse holdning, kom til at præge de fleste af de betydeligste danske kunstnere i 1930'erne og 1940'erne.

Uddannelse

1899: Studentereksamen fra "Schneekloth's Latin- og Realskole". 1900: Filosofikum ved Københavns Universitet. 1900-04: Student ved Det kgl. danske Kunstakademi. 1904: Maj måned tilbragt i Randers og sommeren i Norge. HGs mor dør den 30. november. 1904-06: Elev hos Kristian Zahrtmann, Kunstnernes Studieskole.

Rejser og udlandsophold
1909: I Berlin, Dresden, Chemnitz, Prague. 1921: Tilbringer marts og april i Italien med Besse. 1926: I Berlin, Dresden, og Paris i løbet af efteråret.

Stillinger og hverv

1920: Forgæves blandt ansøgerne til tre professorator ved Kunstakademiet. 1921: Tilbringer marts og april i Italien med Besse.1922: Medlem af Akademirådet. Besse bliver elev på Det Kongelige Teater. 1923: Bestyrelsesmedlem i Kunstforeningen i København.

Stipendier og udmærkelser


Udstillinger

1905: Deltager i en udstilling for afviste værker fra Charlottenborg Forårsudstilling. HG tegner plakaten til udstillingen.1907: Udstiller 26 malerier og 50 tegninger fra 1905-07, Valdemar Kleis Høstudstilling. 1908: Debuterer ved Kunstnernes Efterårsudstilling. 1909: I Berlin, Dresden, Chemnitz, Prague. Gæstuest på Den frie Udstilling. Udstiller på Secession i Berlin. Sommeren i Grib Skov. Får sine første elever  (Ville Oppenhejm & Grethe Hammelef). 1914: Bliver medlem af Den Frie Udstilling. Deltager i Den baltiske Udstilling. Maler om sommeren i Mogenstrup. 1918: Retrospektiv udstilling i Kunstforeningen i København.

Litteratur
1909-13: Skriver anmeldelser og korte artikler til Kunstbladet (1909-10) og Det nye Kunstblad (1910-11).

Signatur:

 
Harald Giersing er begravet på Solbjerg Parkkirkegård, Frederiksberg
 
Website om maleren: klik her >>>
 
Blokhusmalerne: klik her >>>

 
KRAFTnewmedia.dk