Karl Hansen (1909-1998), forfatter

Gennem et langt liv skrev Karl Hansen en række noveller, digte, romaner, krønniker og artikler, der beskrev det gamle Blokhus, som i høj grad ville være forsvundet med ham, hvis ikke hans forfattervirksomhed og de mange scrapbøger fra over 50 år som lokalmeddeler til Aalborg Stiftstidende havde sikret overleveringerne.
Karl Hansens barndomshjem lå på Holstvej, som maleren Ejnar Gross malede til ham. Her voksede han op, og boede i sit fødehjem indtil han i 1970 byggede et mere moderne hus ved siden af, hvor han boede til sin død.
Karl Hansen var tipoldefar var den navnkundige bissekræmmer Clemmi Falk.

Karl Hansen er begravet på: Hune Kirkegård, Blokhus

Forfatterne: klik her >>>

 
KRAFTnewmedia.com